I. Termeni si conditii generale

În cadrul acestor termeni și condiții, profesionistul este definit ca orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale în legătură cu contractele încheiate cu Zava Male Craft, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia.

În cadrul acestor termeni și condiții, consumatorul este definit ca orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite in asociații, care, în cadrul contractelor încheiate cu firma Zava Male Craft, acționează în scopuri din afara activitații sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale.

II. Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal

Zava Male Craft S.R.L., persoană juridică cu sediul în Vrancea, Focsani, strada Ciresului , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J39/387/15.05.2018, având cod de identificare fiscală CIF 39346264 (denumită în continuare „Le Petit Atelier”, „Societatea” sau „noi”), este interesată de respectarea confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal și dorește să vă informeze, prin prezenta, în legătură cu modul în care noi colectăm, folosim, stocăm, transferăm și dezvăluim sau prelucrăm în orice alt mod datele dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul prezentului website (denumit în continuare “Site”).

Această politică de protecție a datelor (denumită în continuare „Politica de Protecție a Datelor”) se aplică pentru toți vizitatorii Site-ului și acoperă toate serviciile oferite de Le Petit Atelier prin intermediul Site-ului.     

Informarea corectă a dumneavoastră, în calitate de utilizator al acestui Site, este importantă pentru noi, așa că o să vă explicăm în detaliu, în rândurile care urmează, ce date colectăm de la dumneavoastră, cum le folosim, în ce scop le folosim și care sunt drepturile dumneavoastră în acest context.

E important de spus la ce ne referim când folosim expresia DATE CU CARACTER PERSONAL – orice dată despre o persoană fizică, care poate duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective. Cu titlu exemplificativ, sunt incluse aici: numele și prenumele, orice număr de identificare, orice informații despre localizare și orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informațiile obținute prin cookie-uri.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor Regulamentului european nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”).

Vă rugăm să citiți integral Politica de Protecție a Datelor înainte de a introduce orice fel de date pe acest Site, pentru a înțelege politicile și practicile noastre cu privire la informația cu caracter personal și cum o tratam. Dacă nu sunteți de acord cu aceasta Politica de Protecție a Datelor, trebuie spus că este posibil să nu puteți utiliza o parte din funcționalitățile acestui Site.

Prin punerea la dispoziția noastră a datelor dumneavoastră cu caracter personal, sunteți de acord cu termenii și condițiile acestei Politici de Protecție a Datelor.

a. Datele cu caracter personal pe care le colectăm și cum le colectăm

Vă informăm că folosim datele dumneavoastră doar în măsura în care avem consimțământul dumneavoastră, dacă prelucrarea este necesară în vederea executării contractului de vânzare încheiat la distanță sau pentru îndeplinirea unor obligații legale.

În ceea ce privește datele cu caracter personal pe care le colectăm, acestea sunt următoarele:

  • în scopul înregistrării contului de utilizator pe Site, sunt folosite următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, data nașterii, adresa de e-mail;

  • pentru încheierea și executarea contractului de vânzare la distanță, respectiv pentru plasarea de comenzi pe Site și pentru onorarea acestora de către noi (ceea ce ar presupune trimiterea unui e-mail pe adresa indicată de dumneavoastră de confirmare a comenzii, facturare, întocmirea formalităților de livrare a produselor comandate), este necesară introducerea unor date cu caracter personal, după cum urmează: nume, prenume, adresă de facturare, adresă de livrare, adresa de e-mail, numărul de telefon;

  • pentru activitatea de asistență și suport a utilizatorilor, sunt colectate următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail. În cazul în care ne contactați prin intermediul Site-ului, vom putea păstra copii ale corespondenței respective care poate conține date cu caracter personal;

  • în scop de marketing, respectiv pentru trimiterea periodică de oferte promoționale legate de produsele noastre, este colectată adresa de e-mail a utilizatorilor;

  • pentru restituirea prețului produselor returnate, vor fi folosite acele date cu caracter personal care, în conformitate cu modalitatea de restituire (transfer bancar/numerar) și cu prevederile legale în vigoare, sunt obligatorii pentru completarea documentelor de restituire.

(toate cele de mai sus fiind denumite în continuare „Date cu Caracter Personal”)

Colectarea Datelor cu Caracter Personal acoperită de această Politica de Protecție a Datelor se realizează prin furnizarea de către dumneavoastră a Datelor cu Caracter Personal prin completarea și acceptarea formularului de înregistrare, a formularului de comenzi, precum şi de fiecare dată când dumneavoastră ne transmiteți un e-mail sau orice forma de mesaj electronic cuprinzând Date cu Caracter Personal.

Nu este obligatorie furnizarea altor date suplimentare, dacă nu sunt solicitate în mod expres în formular. În cazul în care astfel de date suplimentare sunt, totuși, furnizate de către dumneavoastră şi introduse în baza noastră de date, acestea vor fi prelucrate conform prezentei Politici de Protecție a Datelor, dacă reprezintă Date cu Caracter Personal și dacă sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare. În nicio situație nu se vor colecta sau prelucra în orice fel categorii speciale de Date cu Caracter Personal (origine rasială sau etnică, opinii politice, confesiune religioasă, date genetice, date biometrice etc.)

Așadar, am luat toate măsurile tehnice pentru ca dumneavoastră să nu fiți obligat(ă) să ne furnizați niciun fel de date (totul e opțional), dar este bine de știut că, în absența furnizării unor date cu caracter personal, este posibil ca anumite părți din Site să nu funcționeze corect, să nu putem colabora sau să nu vă putem anunța cu privire la produsele din portofoliul nostru de care ați putea fi interesat(ă).

b. Scopul prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Principalul scop al prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către Le Petit Atelier constă în preluarea comenzilor privind produsele comercializate de noi prin intermediul acestui Site și onorarea acestor comenzi, ceea de presupune și efectuarea formalităților de livrare și îndeplinirea obligațiilor legale de facturare.

Menționăm că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pot fi, de asemenea, utilizate în scopul de a vă transmite pe e-mail newsletter-uri și/sau alerte periodice prin care să vă ținem la curent cu noutățile noastre legate de produsele comercializate. Bineînțeles, vă vom contacta în scopuri de marketing doar dacă v-ați exprimat acordul în acest sens.

Puteți oricând să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, accesând link-ul pentru dezabonare pus la dispoziție în conținutul informării transmise prin e-mail. Retragerea consimțământului va putea avea loc oricând, simplu și fără a fi nevoiți să oferiți o justificare. Prin retragerea consimțământului, veți fi dezabonat de la primirea de newsletter-uri și/sau alerte periodice.

C. Durata prelucrării datelor

Cu privire la perioada pentru care Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate, menționăm că Le Petit Atelier intenționează să prelucreze aceste date cât timp contul dumneavoastră este activ. În cazul în care nu vă veți conecta la contul dumneavoastră timp de 15 ani, acesta va deveni inactiv, iar datele dumneavoastră vor fi șterse, cu excepția datelor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

D. Dezvăluirea Datelor cu Caracter Personal

Singurele entități care au acces la datele cu caracter personal ale utilizatorilor acestui Site sunt agențiile sau furnizorii cu care colaborăm în baza unor contracte ce conțin clauze de confidențialitate, fără de care nu ne-am putea desfășura activitatea.

Le Petit Atelier poate dezvălui Datele cu Caracter Personal către parteneri contractuali, furnizori de bunuri sau servicii şi către împuterniciții săi (entități care prelucrează datele personale în numele și pe seama Le Petit Atelier), în baza contractelor încheiate cu aceștia ce conțin, astfel cum am menționat și anterior, clauze de confidențialitate, în același scopuri pentru care Le Petit Atelier prelucrează Datele cu Caracter Personal, respectiv pentru preluarea și onorarea comenzilor plasate de utilizator. Toți acești destinatari sunt de acord şi se angajează față de Le Petit Atelier să utilizeze Datele cu Caracter Personal conform clauzelor prezentei Politici de Protecție a Datelor şi în scopurile incluse în prezenta.

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în România.

Putem de asemenea dezvălui Datele cu Caracter Personal către afiliați ai Le Petit Atelier, unui cumpărător/ achizitor / cesionar în cazul unei restructurări, fuziuni, reorganizări, dizolvări sau orice alta forma de vânzare a Societății sau unei părți din aceasta, inclusiv într-o procedura de lichidare, faliment, sau orice procedura similară, dacă este cazul.

E. Securitatea prelucrării datelor personale

Le Petit Atelier se angajează să asigure securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. În acest scop, Le Petit Atelier aplică măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea Datelor cu Caracter Personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. Site-ul nostru este protejat prin criptare si parolarea accesului pe server și exista măsuri de securitate informatice realizate de programatorul Site-ului.

Vă rugăm să aveți în vedere ca siguranța și securitatea Datelor cu Caracter Personal poate depinde și de dumneavoastră. În situația în care v-am transmis sau dumneavoastră ați ales o parola pentru acces la (anumite părți ale) Site(-ului), sunteți răspunzător pentru a păstra acea parola confidențială. Ca atare vă solicităm să nu dezvăluiți parola nimănui. 

F. Drepturile utilizatorului

Conform legislației aplicabile, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

    a. dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de pe Site;

    b. dreptul de a interveni asupra datelor cu caracter personal (numit și dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal prelucrate) – însemnând posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete, prin adresarea unei solicitări în acest sens utilizând datele de contact de pe Site;

    c. dreptul de a vă opune in orice moment, în mod gratuit, ca datele care vă vizează să fie prelucrate (numit și dreptul de a vă retrage consimțământul asupra prelucrării) – în cazul în care aceasta se bazează pe consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;

    d. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale pe baza unei prelucrări automate – însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau v-ar afecta într-o măsură semnificativă;

    e. dreptul de a vă adresa instanțelor competente și/sau de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

    f. dreptul de a obține ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal (numit și “dreptul de a fi uitat”);

    g. dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dumneavoastră existente în baza noastră de date către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

    h. dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în măsura permisă de legea aplicabilă – însemnând dreptul de obține din partea noastră restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când:

  • considerați că datele prelucrate de noi sunt inexacte, până la rectificarea acestora;

  • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele;

  • Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

  • v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă drepturile legitime ale Societății prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

Exercitarea drepturilor dumneavoastră poate fi efectuată în orice moment prin adresarea unei solicitări scrise, datate și semnate, sau în format electronic, la următoarea adresă/e de contact electronic contact@lepetitatelier.com, ori prin poștă scrisă către sediul Le Petit Atelier, la adresa menționată mai sus, în atenția doamnei Manuela Avadani, în calitate de persoană responsabilă cu activitățile de prelucrare a datelor Le Petit Atelier. Vom procesa cererea și vă vom răspunde în cel mai scurt timp, în funcție de complexitatea și numărul cererilor adresate.

În cazul în care doriți orice alte informații necesare cu privire la cele de mai sus, inclusiv cu privire la modul de exercitare al drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să ne adresați o solicitare scrisă, datată și semnată, la datele de contact menționate mai sus.

G. Minori

Acest Site nu este destinat minorilor cu vârsta sub 18 ani. Ca atare, nu prelucrăm cu știință Date cu Caracter Personal ale minorilor sub 18 ani. Dacă aveți sub 18 ani și ați accesat pagina noastră, vă rugăm să nu va înregistrați pe Site, să nu ne transmiteți niciun fel de informație despre dumneavoastră și să luați legătura cu părinții/ responsabilii dvs. În cazul în care luăm la cunoștință că am colectat, fără acordul reprezentantului legal necesar conform prevederilor legale, Date cu Caracter Personal care aparțin unui minor sub 18 ani vom șterge acea informație, cu excepția cazului în care am avea obligația legală de a nu șterge acele date, caz în care vom acționa conform obligației legale. Dacă considerați că am putea deține informații de la sau despre un minor sub 18 ani vă rugăm să ne contactați la datele de mai sus.

H. Web-site-uri terțe

Această Politică de Protecție a Datelor nu abordează și nu suntem responsabili pentru caracterul confidențial al informațiilor sau altor practici ale unor web-site-uri terțe, inclusiv ale oricărei terțe părți care operează orice web-site sau proprietate web (inclusiv dar nelimitativ, orice aplicație) care este disponibilă prin intermediul acestui Site sau către care acest Site conține un link de trimitere. Disponibilitatea sau includerea unui link către orice asemenea web-site nu implică susținerea acestuia de către Le Petit Atelier sau responsabilitatea în orice formă a Le Petit Atelier pentru acest web-site, iar prezenta Politică de Protecție a Datelor nu se aplică acelor web-site-uri. Vă încurajăm să citiți politica de confidențialitate aferentă fiecărui site terț pe care îl accesați.

În schimb, această Politică de Protecție a Datelor acoperă publicitatea și aplicațiile noastre pe web-site-uri terțe, dacă acea publicitate și acele aplicații conțin trimiteri la această politică. 

I. Actualizări ale Politicii de Protecție a Datelor

Este posibil ca periodic să modificăm această Politică de Protecție a Datelor. Vă rugăm să verificați legenda ”Ultima actualizare” din partea de sus a prezentei Politici de Protecție a Datelor e. Orice modificări aduse acestei Politici de Protecție a Datelor vor intra în vigoare la momentul postării Politicii de Protecție a Datelor revizuite pe Site. Prin continuarea utilizării Site-ului ulterior acestor modificări înseamnă că acceptați Politica de Protecție a Datelor revizuită și sunteți de acord cu aceste modificări. 

III. Termeni și Condiții pentru Contractele cu Consumatorii

1. Acceptul Utilizatorului

Prin folosirea acestui magazin, dar si a serviciilor oferite de site-ul nostru, utilizatorul isi exprima explicit acceptul in legatura cu Termenii si Conditiile de Utilizare  mentionate mai jos.

2. Soluționarea Litigiilor

Litigiile dintre Le Petit Atelier SRL și consumator pot fi soluționate utilizând platforma de soluționare online a litigiilor.

3. Returnarea Produselor

In cazul in care apar probleme legate de produsele pe care le-ati comandat, nu ezitati sa ne contactati.

Pentru returnarea produselor trebuie sa ne notificati in scris in termen de maxim 10 zile lucratoare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 : „Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului”.

Costul returnarii produselor va fi suportat de catre cumparator.

Produsele returnate trebuie sa fie in stare originala,  si nu trebuie sa prezinte urme de utilizare.

Produsele personalizate nu pot fi returnate decat daca acestea prezinta defecte majore sau distrugeri petrecute pe perioada transportului.

Banii vi se vor returna in maxim 30 de zile. În cazul în care consumatorul a ales altă metoda de livrare decât cea standard (metoda de livrare standard este Urgent-Cargus), atunci valoarea sumei returnate nu va include și costul transportului inițial.

Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

Este obligatorie notificarea prealabila printr-un email la adresa de contact@lepetitatelier.ro care sa contina datele clientului, id-ul comenzii si contul bancar unde sa fie virata suma aferenta comenzii.

Produsele se trimit retur la adresa: Strada Ciresului 7, Focsani, Vrancea, Romania.

Dupa confirmarea trimiterii returului, coletul poate fi predat curierului si expediat.

5. Suport Tehnic

Suportul tehnic este oferit prin email de către colegii noștrii de la departamentul tehnic în termen de 48 de ore de la data transmiterii solicitării dumneavoastră.

Datele ZAVA MALE CRAFT SRL

Cod Unic de Inregistrare: 39346264
Nr. Ord. RC: J39/387/15.05.2018

Banca: ING Bank
IBAN: RO52INGB0000999907948155

Punct de lucru: Strada Ciresului 7, Focsani, Vrancea,
Romania

Program de lucru: Luni – Vineri 9:00 – 18:00